Cơ cấu tổ chức

0
99

Trường có Hội đồng trường; Ban giám hiệu; Tổ Văn phòng; Các Tổ chuyên môn; các Tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn,…