Thông báo tuyển sinh lớp 10 hệ Phổ thông dân tộc nội trú năm học 2023-2024

0
422

☎ Tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh: Thầy Lê Khánh Toàn – Phó Hiệu trưởng phụ trách, SĐT 0362469888 hoặc cô Nguyễn Thu Trang – Phó Hiệu trưởng, SĐT 0981172089.

Thông tin chi tiết tại:

Thông báo tuyển sinh lớp 10 Hệ Phổ thông dân tộc nội trú năm học 2023-2024

Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 hệ PT DTNT (Mẫu F01-NT)