Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ Dân tộc Nội trú năm học 2022-2023

0
1141

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh/Thành phố

Trường THPT Lâm nghiệp trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp trân trọng gửi tới Quý Sở thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ dân tộc nội trú năm học 2022-2023 với những nội dung chính như sau:

  1. CĂN CỨ TUYỂN SINH

– Căn cứ Quyết định số 540/TCLĐ, ngày 28 tháng 11 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp về việc thành lập Ban Phổ thông Dân tộc nội trú trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp;

– Căn cứ Quyết định số 8341/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập trường THPT Lâm nghiệp trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp;

– Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc giao nhiệm vụ tuyển sinh bậc THPT hệ dân tộc nội trú từ Phòng Đào tạo về trường THPT Lâm nghiệp;

– Căn cứ Thông báo số  944/SGDĐT-QLT ngày 12 tháng  4 năm 2022 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023;

– Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT công lập và công lập tự chủ năm học 2022-2023;

– Căn cứ Công văn số 3119/BNN-TCCB ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh THPT dân tộc nội trú năm 2022 cho trường THPT Lâm nghiệp – trường Đại học Lâm nghiệp;

– Căn cứ kế hoạch số: 30/KH-THPT ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ dân tộc nội trú năm 2022 của trường THPT Lâm nghiệp;

– Căn cứ tình hình thực tế của trường THPT Lâm nghiệp năm học 2022-2023.

  1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

– Góp phần thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan;

– Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục THPT hệ DTNT;

– Cung cấp thông tin tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh được tiếp cận thông tin và có cơ hội được học tập và được hưởng chế độ chính sách của nhà nước.

  1. THÔNG TIN TUYỂN SINH
  2. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên tính đến ngày 30/6/2022 ở vùng núi, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

  1. Điều kiện dự tuyển

– Học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2021 – 2022 có học lực từ trung bình trở lên trong 4 năm học (lớp 6, 7, 8, 9).

– Có tư cách đạo đức tốt, hạnh kiểm khá trở lên trong 4 năm học THCS.

– Học sinh sinh năm 2007, đối với học sinh là người dân tộc rất ít người như: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao, La Ha, Ngái, Chứt, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ tối đa là 18 tuổi.

– Học sinh phải có đủ sức khoẻ để đảm bảo học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 học sinh

Trường THPT phân chỉ tiêu cho các Tỉnh/TP.

  1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký xét tuyển
  2. Kế hoạch tuyển sinh

5.1. Thông báo tuyển sinh

– Trường THPT Lâm nghiệp sẽ gửi thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ DTNT năm 2022 đến các Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh; Sở GD&ĐT của các tỉnh thông báo rộng rãi để học sinh, cha mẹ học sinh biết và làm hồ sơ đăng ký xét tuyển.

– Thông báo trên website, facebook của trường THPT Lâm nghiệp.

5.2. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

  • Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Đối với thí sinh nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT: Học sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Sở GD&ĐT của địa phương. Sở GD&ĐT xét sơ tuyển và lập danh sách trích ngang các học sinh theo thứ tự ưu tiên được xét tuyển rồi gửi hồ sơ và danh sách học sinh đã được duyệt về trường THPT Lâm trước ngày 30/6/2022.

+ Đối với các thí sinh tự do: Học sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển về trường THPT Lâm nghiệp trước ngày 30/6/2022.

5.3. Tổ chức xét tuyển: Nhà trường tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả cho thí sinh trước ngày 10/7/2022.

5.4. Chế độ ưu tiên trong xét tuyển

Nhà trường sẽ ưu tiên xét tuyển dựa trên các tiêu chí sau:

– Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người;

– Học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

– Học lực và hạnh kiểm của học sinh;

– Học sinh là con của những người được hưởng chính sách trong tuyển sinh;

– Chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho các địa phương.

Ghi chú: Trong trường hợp số hồ sơ đăng ký xét tuyển nhiều hơn so với chỉ tiêu được giao, nhà trường sẽ dựa trên các tiêu chí ưu tiên ở trên để lấy đủ số chỉ tiêu được giao. Học sinh trúng tuyển nhà trường sẽ gửi thông báo trúng tuyển. Học sinh không trúng tuyển nhà trường không gửi trả lại hồ sơ.

  1. Hồ sơ tuyển sinh

6.1. Thành phần hồ sơ

– Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu số 01)

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao sổ hộ khẩu (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương);

– Bản sao học bạ cấp THCS;

– Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

– Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

– Giấy xác nhận nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (mẫu số 02, ghi rõ thời gian đăng ký hộ khẩu thường trú tính đến ngày 30/6/2022 phải đủ 3 năm) do cơ quan quản lý hộ khẩu cấp;

– 04 ảnh thẻ 3x4cm (chụp trong 6 tháng gần đây)

– 01 Phong bì đã dán tem thư, ghi rõ thông tin người nhận (họ tên, địa chỉ, số điện thoại).

6.2. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 30/6/2022

– Địa chỉ gửi hồ sơ: Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp – Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Người nhận hồ sơ: Cô Nguyễn Thị Thu Hương; ĐT. 0388.223386 hoặc 02433.723543; E.mail: huongntt1@vnuf.edu.vn

Điện thoại tư vấn, hỗ trợ: 0362469888 (thầy Lê Khánh Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường).

Tải hồ sơ tuyển sinh tại ĐÂY

Nơi nhận:

– Sở GD&ĐT các tỉnh;

– Trường ĐHLN (b/c);

– BGH trường THPTLN;

– Tổ VP.

CHỦ TỊCH HĐTS

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

ThS. Lê Khánh Toàn