TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÂM NGHIỆP

Tên tiếng Việt: Trường THPT Lâm nghiệp

Tên tiếng Anh: Forestry High School

Tên giao dịch thông thường: F – School

 • Loại trường: Công Lập
 • Số điện thoại: 02433.723.543; Hotline: 0969809845 hoặc 0362469888
 • E.mail: c3lamnghiep@gmail.com hoặc c3lamnghiep@hanoiedu.vn
 • Website: c3lamnghiep.edu.vn; facebook.com/thptlamnghiep2018/
 • Địa chỉ: TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
 • Phó Hiệu trưởng: ThS. Lê Khánh Toàn
  • ĐT: 01662469888 hoặc 0983200803
  • E.mail: khanhtoanvfu@gmail.com
 • Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thu Trang
  • ĐT: 0915.797.700
  • E.mail: ngthutrang1983@gmail.com

  Địa chỉ

  Trường ĐH Lâm Nghiệp - Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

  Giờ làm việc

  Thứ hai - thứ sáu
  07:30 sáng đến 05:30 chiều

  Điện thoại

  02485821118

  Email

  c3lamnghiep@hanoiedu.vn