Tuyển sinh vào lớp 10

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ THPT CÔNG LẬP

NĂM HỌC: 2024-2025

          

SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT LÂM NGHIỆP

Số:        /TB-THPTLN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ THPT CÔNG LẬP

NĂM HỌC 2024-2025

1. Thông tin chung

– Tên trường: Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp (F-School)

– Loại hình trường: Công lập TCTC

– Mã trường: 0507

– Chỉ tiêu tuyển sinh: 540 học sinh hệ THPT

– Chương trình giáo dục: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT thuộc Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT.

– Loại Bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp hệ THPT chính quy.

– Địa chỉ: Trong khuôn viên của trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

– Điện thoại: 02433723543.

– Website: https://c3lamnghiep.edu.vn/

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

a) Đối tượng dự tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông.

b) Độ tuổi dự tuyển: Tuổi của HS vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Một số trường hợp đặc biệt: Thực hiện theo qui định tại Mục II Phụ lục II kèm theo Công văn số 1006/SGDĐT-QLT ngày 08/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Địa bàn tuyển sinh: Toàn quốc (học sinh cư trú tại Hà Nội).

3. Phương án tuyển sinh

a) Phương thức tuyển sinh

– Năm học 2024-2025, trường THPT Lâm nghiệp tuyển sinh vào lớp 10 THPT áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện, học tập của HS ở cấp THCS và điểm thi vào lớp 10 hệ công lập không chuyên của các Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Điểm xét tuyển (ĐXT) dựa vào kết quả rèn luyện, học tập của HS ở cấp THCS:

ĐXT = Điểm THCS + Điểm ưu tiên (nếu có)

– Điểm xét tuyển (ĐXT) dựa vào điểm thi vào lớp 10 hệ công lập không chuyên:

ĐXT = (Điểm Ngữ văn + Điểm Toán) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có)

– Trong đó:

+ Điểm THCS: Là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học cấp THCS (Thực hiện theo qui định tại Mục IX Phụ lục III kèm theo Công văn số 1006/SGDĐT-QLT ngày 08/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

+ Điểm Ngữ văn, Điểm Toán, Điểm Ngoại ngữ: là điểm bài thi các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ chấm theo thang điểm 10.

+ Điểm ưu tiên: Thực hiện theo qui định tại Mục V Phụ lục II kèm theo Công văn số 1006/SGDĐT-QLT ngày 08/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Nguyên tắc xét tuyển

– Căn cứ vào số lượng HS đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao, nhà trường sẽ lấy HS có ĐXT từ cao xuống đến thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao và thông báo công khai những HS đã trúng tuyển và thời gian mang hồ sơ đến nhập học.

– Nếu số HS nhập học lần 1 không đủ chỉ tiêu thì nhà trường sẽ hạ ĐXT để xét tuyển và gọi thí sinh nhập học bổ sung đến khi đủ chỉ tiêu (trong thời gian qui định).

4. Hồ sơ dự tuyển và hồ sơ nhập học

a) Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 (theo mẫu);

b) Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực);

c) Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024);

d) Học bạ (bản chính);

đ) Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân hoặc minh chứng hợp pháp khác về cư trú của học sinh hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

e) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, giấy cho phép học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với qui định chung ở cấp học dưới (nếu có);

g) Giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật” (đối với thí sinh tự do).

5. Thời gian tuyển sinh và nhập học

– Thời gian đăng ký dự tuyển: Trước ngày 25/6/2024.

Thí sinh truy cập và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinh.c3lamnghiep.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh-truc-tuyen.html

– Thời gian nhập học:

+ Đợt 1: Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024.

+ Nhập học bổ sung: Từ ngày 19/7 đến ngày 22/7/2024 (nếu còn chỉ tiêu).

6. Lệ phí tuyển sinh và học phí

– Lệ phí xét tuyển: 100.000 đ/HS.

– Lệ phí nhập học: 100.000 đ/HS.

– Học phí năm học 2024-2025 (dự kiến): 650.000 đ/tháng, thu 9 tháng/năm học (học phí năm học 2024-2025 và các năm tiếp theo có thể điều chỉnh theo hướng dẫn của Thành phố Hà Nội và Trường Đại học Lâm nghiệp).

7. Tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh

– Ban Giám hiệu:

+ Thầy Lê Khánh Toàn (Hiệu trưởng): 0362469888 hoặc 0983200803 (zalo).

+ Cô Nguyễn Thu Trang (Phó Hiệu trưởng): 0981172089.

– Hỗ trợ thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến:

+ Bộ phận hỗ trợ đăng ký trực tuyến: Cô Hoàng Thị Thu Giang (0849891689), cô Trần Thị Quỳnh (0912986758), Cô Bùi Thị Trang (0965442899).

+ Bộ phận hỗ trợ trực tiếp tại: Phòng Hội đồng, Khu hành chính (nhà F1) Trường THPT Lâm nghiệp (trong khuôn viên Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

– Cổng thông tin điện tử:

+ Website: http://c3lamnghiep.edu.vn

+ Fanpage: www.facebook.com/thptlamnghiep2018

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 Đã ký

Lê Khánh Toàn